El cuidatge

Al llarg de la nostra vida, el cuidatge cap als altres està present en tot moment i elles ho mostren vestint i cuidant a aquestes nines.

15-05-2023

VINARÒS