José i la comptabilitat

De tant en tant José ens revisa algunes factures o nòmines, ja que a banda de ser professor, també va estudiar ciències mercantils i va treballar com a comptable fins la jubilació. Aquests moments li generen benestar en recordar part de la feina que sempre ha realitzat.

 

18-05-2022

VINARÒS